dimecres, 11 de desembre de 2019

Banana Assassin (1994/2019) Original Cut

Pràcticament com si d’un miracle es tractés, el muntatge original de Banana Assassin ha tornat a realitzar-se 25 anys després, íntegrament amb l’Autodesk Animator!